Log på ditKanalValg.dk

Med ditkanalvalg.dk bliver det en leg at afholde dit næste kanalvalg. Når i først har adgang til systemet, kan i selv oprette jeres valg, helt uden vores indblanding.

Vi har allerede oprettet alle kanalerne, du skal bare angive nogle informationer om valget, opsætte dine pakker og tilknytte kanalerne. Du angiver en pris for hver enkel kanal hvorefter du er klar til at sende breve ud til medlemmerne eller informere om afstemningen via en avisannonce.

Stemmesedlen er selvfølgelig online, og du kan eksportere en Excel fil med koder du kan brevflette i f.eks. Word. Hver kode giver adgang til en intuitiv og flot stemmeside.

Administrationen giver et godt overblik over status på din afstemning. Du kan se hvor mange af de udstedte koder, som er benyttet, og du får også en rapport over hvilke kanaler som har fået flest stemmer.

Flere måder at afholde afstemning

Du kan selv vælge hvordan du vil afholde din afstemning. Du kan enten sende breve direkte til alle medlemmerne og medsende en unik kode til hvert medlem. Hvis du ikke vil kontakte hvert medlem direkte, men fx vil have en annonce i avisen, kan ditKanalvalg også klare det.

Du kan importere en liste over jeres medlemmer, som de kan bruge til at identificere sig. Det kan f.eks. være medlemsnummer og husnummer. Husnummeret tages med for at sikre, at medlemsnummer 1000 ikke kan indtaste 1001 og stemme to gange. På denne måde, skal medlemsnummer og husnummer stemme overens, hvormed snyd bliver meget sværere.

Du kan også lade afstemningen være "åben", og bede folk om at indtaste deres adresse uden at systemet stiller krav. Så er det op til jer at vurdere gyldige og ikke-gyldige stemmer.

Funktioner

Afstemninger

 • Angiv det maksimale beløb, der kan vælges kanaler for.
 • Angiv også minimalt beløb, som skal være valgt, for at stemmesedlem kan afsendes.
 • Definer start og slutdato for afstemningen. Hvis brugeren tilgår afstemningen uden for "åbningstiden", får de at vide, at afstemningen desværre er lukket.

Forsendelse

 • Eksporter stemmekoder som Excel for nem brevfletning i Word.
 • Generer manuel stemmeseddel som PDF fil. Denne kan vedlægges forsendelsen for brugere, som ikke er tryg ved en online afstemning. Stemmesedlen bliver lavet på baggrund af de kanaler du har sat op i afstemningen.
 • Du har mulighed for at lade os tage os af hele forsendelsen - stemmebrev, manuel stemmeseddel, konvolutter med tryk, pakning og frankering.

Kanalpakker 

 • Kanalpakkerne er tilknyttet den enkelte afstemning, på den måde, kan du ændre kanalpakke fra afstemning til afstemning uden at ændre på gamle afstemninger.

Kanaler

 • Kanaler er allerede oprettet i systemet med logo, beskrivelse og public service status. 
 • Ligesom pakkerne, er kanalerne også tilknyttet den enkelte afstemning. Du kan kopiere en afstemning med kanalpakker og kanaler for at komme nemt igang med en ny afstemning. Så skal du kun redigere det, som er ændret siden sidst.
 • Public service kanalerne kan ikke fravælges på stemmesedlen og er vist med en hængelås. Public service kanalerne har dog stadig en pris tilknyttet, og denne tælles med.
 • Kanalpakker kan have afhængighed af andre kanaler. Så hvis i f.eks. har en HD pakke, som kræver, at man har valgt 3 andre almindelige kanaler, så bliver de automatisk medtaget. Fravælges en af de krævede kanaler, fravælges også HD-pakken. 
Spørgeskema/brugerundersøgelse
 • Du kan følge op på stemmesedlen med en brugerundersøgelse.
 • Du kan selv definere spørgsmål med enten tekstfelter eller multiple choice svarmulighed.
 • Se statistik på brugerundersøgelsen i administrationen
 • Download resultatet som Excel regneark

Lækker og spændende stemmeseddel

Stemmesedlen på ditKanalvalg.dk er ikke som de andre.

Vi har lavet en visuelt spændende, men stadig intuitiv stemmeseddel, som giver brugere lyst til at stemme på flere kanaler.

Stemmesedlen kan enten tilpasses med farver, som matcher jeres hjemmeside. Desuden kan du indsætte en kasse på din egen hjemmeside, som medlemmerne indtaster deres stemmekode i, og som åbner stemmesedlen i et nyt vindue fra jeres hjemmeside.

 

Højere stemmeprocent med en konkurrence

Øg din stemmeprocent ved at koble en konkurrence på dit kanalvalg. Systemet giver mulighed for at bede brugeren om en e-mail adresse, hvis de ønsker at deltage i konkurrencen og udtrækning af en tilfældig vinder gøres også nemt i systemet.

Brevfletning

ditKanalvalg.dk gør det nemt at lave en brevfletning med koder til stemmesedlerne. Jeres afstemning får en underadresse til ditkanalvalg.dk som i selv vælger, og koden er på kun 4 tegn.

ditKanalValg.dk er udviklet til antenneforeninger for at gøre det nemmere at afholde kanalvalg/afstemninger. Systemet gør det muligt selv at oprette kanalafstemninger og brugerundersøgelser uden vos indblanding. Alle kanaler er oprettet i forvejen og det er nemt at tilknytte kanalerne til stemmesedlen. Resultat af kanalafstemninger og brugerundersøgelser kan hentes som Excel og Pdf filer, så i selv kan arbejde videre med informationen. Kontakt
ditKanalvalg.dk
Nupark 51
7500 Holstebro
Telefon: 70 20 69 98


Dudal Webdesign